KAKO SU SE NEKAD ČUVALE USPOMENE-NASTANAK FOTOGRAFIJE

Razvoj čovečanstva do danas, išao je svojom uzlaznom putanjom i napretkom. Dešavale su se industrijske i tehnološke revolucije, a dešavaju se neprestano i danas. Od toga, koliko su pojave brojnih stvari uticale na promene u društvu i njegovim promeneama, suvišno je govoriti.

Menjale su Svet i prilagođavale ga na jednostavniji način ljudskim potrebama. A nekako, generalno gledano na ovoj Planeti večina stvari je podređena čoveku. Jedan od elemenata koji je svakako u mnogome promenio Svet je pojava fotoaparata i fotografije. Svet pre njegove pojave i posle nikada više nije bio isti. Fotografije su posle svojih prvih dana, vremenom postajala prava umetnost. Najpre, bezbojna, a posle u boji, a danas u raznoraznim oblicima.

Svaki pojedinac danas zahvaljujući tehnološkom napretku, može se baviti fotografijom, čak i sa svog mobilnog telefona. Međutim, kao što rekosmo, fotografija je danas mnogo više od same slike, ona je umetnost i postoje školovani fotografi, koji za razliku od pojedinaca, bave se detaljima, bojama, linijama, ekspozicijama, uglovima i perspektivom fotografisanja. Upravo školovani fotografi, danas su jako traženi i svedoci su brojnih velikih događaja, svečanosti i slično tome. U svom povoju, fotografija je bila skromna, pojedinac je nekada raspolagao sa svega par slika u albumu, dok je danas moguće zabeležiti gotovo svaki trenutak i istovremeno ga poslati drugom u istom trenutku nastanka fotografije. Samim tim, današnjim generacijama je gotovo nezamislivo osvrnuti se na onaj raniji period, posebno period pre pojave prvog fotoaparata. Ipak, uprkos toj nezamislivosti, najveći deo ljudske istorije je ostao nezabeležen kamerom i svedoci kako je nešto tada izgledalo, bili su ili slikari tog vremena.

Čak su i pojedini narodi, na kamenu oslikavali pojedine detalje, a i arheološka nalazišta svedoče naravno o vremenu iz tog perioda. Ako zamislimo da se prva fotografija pejzaža pojavila tek 1826. godine. Nastanak fotografije je bio još spektakularniji. Bilo je potrebno gotovo 8 sati da se mutna slika pojavi na papiru. Fotografija je nastala u Francuskoj, a tvorac je bio hemičar amater, Žosef Nisefor. Njegov način fotografisanja i kamere opskure, posle je usavršio Luj Mande Dager 1839.godine i upravo taj dan se smatra rođendanom fotografije. Naravno, jako je mnogo detalja u razvoju fotografije, a mi smo se dotakli tog, najvažnijeg detalja.

Vraćamo se u današnje vreme i moć digitalne fotografije, koja je nastala krajem 20 veka. Upravo u tom periodu, fotografija kao medij počinje snažno da se razvija kao posebna grana umetnosti. To je dovelo do prave revolucije fotografije, pa je jako veliki broj ljudi počeo foto aparatima da kreira večne uspomene. Šta danas predstavlja fotografija i koje oblasti su joj u dometu? U odgovor staje baš sve. U nekoliko milisekundi, iz oka posmatrača staje sve.

Jednostavnost i brzina fotografisanja je spektakularna, kao i rezultat koji se fotografisanjem postiže. Međutim, te jednostavnosti danas, ne bi bilo da nije bilo ovog istorijskog osvrta na njen razvoj i prve korake njene postojanosti. Nama je dat na korištenje dar njenog razvoja i danas je ne samo nezamislivo funkcionisati bez nje, već ona predstavlja neizostavni deo našeg života. Od kamere opskure i dugog čekanja, do jednog poteza u milisekundi, fotografija je zaista bila i ostala savršena umetnost koja će nastaviti da se razvija.

Podelite